Gothic 2 Night of the Raven Návod #17

18. března 2008 v 18:38 | Game Triler |  Návod Gothic 2
Gothic 2 Addon Podívejte se na mapu a vydejte se do pravého dolního rohu bažin. Jděte ale podél břehu, takže uděláte takový oblouk. Cestou narazíte na jeskyni kde je Juan. Promluvte si s ním a až mu řeknete, že nejdete od Estebana, zaútočí na vás. Zabijte ho (druhý bandita se do toho nebude míchat). A oberte ho o věci. Až dojdete k cíli (nezapomeňte na Gregův poklad), pobijte kamenné strážce a od jednoho z nich si vezměte klíč k truhle, ze které vezměte dva zelené tablety. Podívejte se na mapu a zamiřte k druhému Gregovu pokladu, který je ale na vysoké skále, ale je tu žebřík nahoru. Aktivujte teleporter, který je kousek odtud a použijte ho. Od Merdariona si vyzvedněte další "Focus Stone" a vraťte se do bažin. Jděte za Francem a dejte mu zelený tablet. Bohužel poslal do dolu místo vás Logana, takže ho vyprovokujte a Franco na vás zaútočí. Až ho zabijete, oberte ho o věci, mezi kterými je i jeden skvělý amulet. Jděte za Ramonem a máte přístup do dolu, kam se hned vydejte.
První osoba, se kterou budete mluvit je Senyan. Senyan má vaši podobiznu a ví, že vás Raven hledá. Pošle vás promluvit si s Estebanem, což ihned učiňte (půjdete po schodech a až vás zastaví Fisk, jděte doprava). Esteban po vás bude chtít najít toho, kdo si na něj najal vraha. Toto je poměrně zdlouhavý úkol, ale není to nic těžkého. Jděte k Senyanovi a promluvte si s Emiliem, který tu sedí na lavičce. Poté si promluvte se Senyanem a odmítněte ho. Až na vás zaútočí, zabijte ho a opět si promluvte s Emiliem. Vejděte do hospody a promluvte si s barmanem Snaffem, vedle stojícím Loganem a s Luciou. Ze sudu seberte "Important Note", kterou si přečtěte. Louův klíč máte, takže bezstarostně otevřete dveře a vezměte si co chcete. Venku narazíte na starého známého Fortuna, kterému už to hulení vlezlo na mozek a chce pořád lepší modely, po kterých se mu udělá lépe. Vezměte si z truhly jeho recept na model zvaný "Green Novice" a jděte ho nahoru do hospody připravit. Dejte mu ho a trošku mu osvěžíte paměť. Bude to chtít ale ještě něco jiného. Zeptejte se Miguela a získáte recept na nový dryák. Od Edgora se teď MUSÍTE naučit extrahovat jed z žihadel krvavých vážek ("Bloodflies"). Pokud žádná žihadla nemáte, můžete si je koupit od Fiska. Každopádně si sežeňte dvě a připravte tento nový lektvar. Dejte ho Fortunovi a ten vám řekne zajímavé informace (pokud byste se nenaučili od Edgora extrahovat jed, lektvar by ho zabil).
Gothic 2 Addon Teď choďte po táboře a vyptávejte se všech na pokus o vraždu Estebana. Jako perlička je tu spící chlápek, kterého když probudíte, zaútočí na vás a až ho zabijete, získáte jeho Betty, což je skvělá jednoruční zbraň (pokud se jako já specializujete na luky a cpete většinu bodů do obratnosti, vydrží vám tato zbraň až do konce hry). Nikdo vám toho nejdřív moc neřekne, ale Fiskovi dejte balíček paklíčů od Juana a trošku ho zmáčkněte a on vám nakonec něco řekne. Po několika rozhovorech by vás stopy měly zavést ke kováři Hunovi. Zmáčkněte ještě jeho učně a poté si s ním promluvte - pošle vás za barmanem do hospody. Snaff vám řekne, že na vás někdo čeká v prvním patře. Jděte tam a najdete Fiska - naplánuje, že vy teď půjdete říct Estebanovi, kde Fiska najde a on pošle své stráže. Udělejte to přesně takto a až bude vzduch čistý, zabijte Estebana a vraťte se za Fiskem. Estebana oberte o červené kameny, které slouží jako propustka do dolu. Tu jděte ukázat nahoru Thorusovi, ale ten vás tam nepustí, dokud mu neseženete tři nové kopáče. Pošlete tedy Emilia a další dva, kteří jsou u ohně a Thorus vás tam vpustí.
Vstupte do dolu a promluvte si se Scattym, od kterého si můžete nakoupit nějaké zásoby. Od Scattyho jděte dvakrát doprava a narazíte na Garaze. Promluvte si s ním a pokračujte dolů chodbou. Až pobijete všechny "Minecrawlery", promluvte si s Garazem znovu a objeví se tu Bloodwyn. Sledujte ho dolů a promluvte si s ním. Zabijte ho a vezměte si jeho hlavu. Opět si promluvte s Garazem a jděte doprava. Crimson tu přetavuje zlaté nugety na mince, takže si nechte přetavit všechny své. Jděte dolů a prozkoumejte kryptu. Zpět v dole si promluvte se strážcem otroků a z otroků si promluvte s Pardasem - dejte mu jídlo a hojivé lektvary a získáte zkušenosti také jeden bod k síle. Jděte si promluvit s Thorusem a ukažte mu Bloodwynovu hlavu. Řekněte mu, že teď je vůdce on, ale že chcete osvobodit otroky. Jděte si opět promluvit se strážcem otroků a on odejde. Teď si promluvte s otrokem Patrickem a přesvědčte ho, že jsou všichni volní a nikdo na ně nezaútočí. Teď vyjděte z dolu, aktivujte portál a vyjděte schody nahoru k Ravenovi. Strážci ukažte Bloodwynovu hlavu a pustí vás dovnitř. Jděte nejdříve rovně, pobijte Ravenovy služebníky (v truhle tu je také jejich brnění) a poté se vraťte a jděte druhou cestou. V animaci vám Raven unikne, takže se teleportujte zpět k mágům a promluvte si se Saturasem a poté s Myxirem. Ještě Merdarionovi řekněte o aktivaci všech teleportů. Můžete také jít do tábora pirátů (nezapomeňte si vyměnit brnění) a Gregovi říct o důvodu přítomnosti pirátů. Ale k hlavnímu úkolu.
Gothic 2 Addon Teleportujte se do údolí ("Valley") a jděte na seber. Všimněte si ohně na skále a jděte na sever s tímto ohněm v zádech. U skály se dejte doleva a dojdete na malou plošinu s pár harpyjemi, trolem a další chamradí. V hrobce seberte skvělou magickou kuši, ke které máte bohužel málo munice a použijte svitek na vyvolání ducha, se kterým si promluvte. Až se vás začne ptát na otázky, odpovídejte v tomto pořadí - "guardians of the dead, warriors, priests, warriors, scholars, healers a I don't know". Tím získáte klíč ke dveřím v chrámu, kterými unikl Raven. Vraťte se k mágům a promluvte si s Myxirem a poté se Saturasem. Vraťte se tedy do chrámu - teď už můžete otevřít dveře. Vejděte dovnitř a na stěně vlevo uvidíte pět spínačů. Stiskněte první, pátý a třetí. Vejděte do dveří, které se otevřely a jděte dolů. Pobijte pár kamenných strážců a vejděte do prvních dveří vpravo. Dojdete k černé podlaze, která se na některých místech propadá. Jděte po pravé straně a doskákejte na konec. Stoupněte si k prostředním dveřím, které se otevřou a vy můžete projít. V místnosti s duchem si stoupněte na bezpečné místo uprostřed místnosti. S duchem si promluvte a přesvědčte ho, aby vám otevřel dveře stisknutím spínače (poté se na chvíli vysunou bodáky, takže stůjte na plošince uprostřed). Jděte dále, pobijte kamenné strážce a vejděte do velké místnosti. Tam už konečně narazíte na Ravena. Promluvte si s ním a zabijte ho. Vůbec se ho nemusíte bát, je to pěkné ořezávátko - já ho zabil asi pěti šípy. Až s ním skončíte, vezměte jeho meč (ale neberte ho do ruky) a odejděte dveřmi za oltářem (musíte na nich stisknout spínač). Teleportujte se zpět do tábora banditů (opět pozor na to, jaké brnění máte na sobě), kde si promluvte s Thorusem. Zpátky u mágů si promluvte se Saturasem, dejte mu Ravenův meč a poproste ho, ať ho zničí (Xardas mě za to ale později pěkně seřval, takže ho můžete zkusit vzít jemu - co tím získáte opravdu nevím). No a tím končíme ve světe datadisku, Jharkendaru. Projděte portálem do Nového světa a teleportujte se do Khorinisu.
Promluvte si s Vatrasem a poté s Myxirem. V Khorinisu si doplňte zásoby a pokud narazíte na někoho ze zmizelých lidí a promluvíte si s ním, dostanete zkušenosti. Také se stavte za Ramirezem ve zlodějské gildě a dejte mu Sextant, který jste už určitě našli (pokud ne nezoufejte, ještě se k jednomu dostaneme). Soudci v Horní části města dejte posvátný meč a dá vám další úkol - zabít uprchlého vězně. Teleportujte se na Onarovu farmu a promluvte si s Thorlofem, Cordem a také Patrickem, který tu bude stát. Hned vedle je také uprchlý vězeň, kterého máte zabít. Nezabíjejte ho - místo toho si s ním promluvte a zeptejte se na důkaz proti soudci. Dá vám dopis, o který bude mít zájem Lee. Promluvte si s Bennetem, kterému dejte amulet "The Eye of Innos" a on vám ho do druhého dne opraví. Raoulovi prodejte ocas černého trola a Sagittě přineste list "Sun Aloe". Pokud si myslíte, že už bez problémů zvládnete hromadu kostlivců, jděte do mausolea severně od farmy. Stiskněte dva spínače a skočte dolů. Seberte a přečtěte si "Old Letter" a pokračujte dál. Jsou tu tři místnosti - v každé je truhla a kostlivec. Zabijte kostlivce, seberte mu klíč a vyberte truhlu - poté se objeví pár lehčích kostlivců, ale také kostěný mág, který sesílá nepříjemná kouzla a vyvolává nové kostlivce, takže by to měl být primární cíl. To udělejte ve všech třech místnostech a objeví se poslední vlna kostlivců, ale také s stínovým lordem Inubisem. Až s ním skončíte, přijdete si na pár užitečností. Vraťte se na farmu a vyspěte se do druhého dne - Bennet bude mít opravený amulet. Teď se teleportujte do kláštera. Promluvte si s Pyrokarem o rituálu. Nebude se ho chtít zúčastnit, protože nevěří Xardasovi. Teleportujte se tedy do Xardasovy věže a s nekromantem si promluvte. Dá vám klíč od truhly na Sekobově farmě, kde je kniha, která by Pyrokara měla přesvědčit. Jděte tam tedy a promluvte si před domem se Sekobem. Jeho dům obsadili Seekeři. Zabijte tedy čtyři Seekery v jeho domě a vyberte truhlu. Opět si s ním promluvte a dostanete odměnu. Knihu z truhly doneste Pyrokarovi a ten bude souhlasit s rituálem. Vydejte se tedy na místo, kde jste získali amulet "The Eye of Innos" a promluvte si s Vatrasem. Sledujte rituál a za chvíli si s ním promluvte znovu. Poté s vámi začne mluvit Xardas a nakonec si promluvte s Pyrokarem, který vám dá opravený amulet. Teleportujte se k průchodu do Starého světa a projděte. Až se objevíte na druhé straně, začne konečně další kapitola, ale na tu bude místo až příště…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Dajidlo Dajidlo | E-mail | 10. července 2009 v 1:15 | Reagovat

Mám problém, když vyjdu z Jharkendaru tak se vrátí všechny monstra z první chapter. no to ale není takovej problém vlastně horší je že když spravím innosovo oko tak nevím jak dál Vatras  nic neříká pyrokar také ne nevíte co mám dělat?

2 Arlenejag Arlenejag | E-mail | 22. července 2017 v 0:41 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

3 EssayForMe EssayForMe | E-mail | Web | 25. července 2017 v 17:55 | Reagovat

We Can Write Your Paper For You - EssayErudite.com

Can You <a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>Write My Essay for Me</a> ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer?
We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments.
Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an <a href="https://essayerudite.com" />essay writing help</a>

4 Flossiegreve Flossiegreve | E-mail | 26. července 2017 v 2:36 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170725

5 Carolyntut Carolyntut | E-mail | 4. srpna 2017 v 21:42 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

6 Carolyntut Carolyntut | E-mail | 6. srpna 2017 v 5:53 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

7 Carolyntut Carolyntut | E-mail | 6. srpna 2017 v 11:10 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

8 DorogiKRDE DorogiKRDE | E-mail | 24. srpna 2017 v 8:59 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Абинск. Решение любого вопроса по Благоустройству Краснодара и края. Оперативно

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... +7 861 241 23 45
___________________________
телефон ооо благоустройство сокол
муниципальное унитарное предприятие благоустройство инн
административный штраф за благоустройство
благоустройство ессентуки
благоустройство земельного участка озеленение

9 SlavaDaf SlavaDaf | 5. října 2017 v 17:29 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a horrible experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random subjects and cried about his insomnia. I totally told him to <a href=http://firmgains.com/drugs/ambien-erectile-dysfunction>source</a> and deal with it.

10 BethanyGxl BethanyGxl | E-mail | Web | 7. října 2017 v 15:46 | Reagovat

http://freegameshd.com/index.php?task=profile&id=186253

11 Dol77larmt Dol77larmt | E-mail | 14. října 2017 v 15:58 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

12 CharlesOmime CharlesOmime | E-mail | Web | 23. října 2017 v 14:06 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

13 BethanyYoa BethanyYoa | E-mail | Web | 25. října 2017 v 14:03 | Reagovat

https://ask.fm/tatianicrosey

14 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:44 | Reagovat

ranitidine 300 mg

15 Essay Writing Service in Canada Essay Writing Service in Canada | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 21:20 | Reagovat

Essay Writing Service in Canada

16 Feekerolazeli Feekerolazeli | E-mail | Web | 1. května 2018 v 9:57 | Reagovat

I've been surfing on-line greater than three hours these days, but I never found any fascinating article like yours. It is pretty price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net will probably be much more helpful than ever before.

17 info info | E-mail | Web | 3. května 2018 v 15:37 | Reagovat

essay

18 site site | E-mail | Web | 31. května 2018 v 19:55 | Reagovat

smettere di fumare

19 naprosyn 500 mg naprosyn 500 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 16:43 | Reagovat

naproxen 250mg

20 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:40 | Reagovat

naproxen 250 mg

21 naproxen 500 mg tablets naproxen 500 mg tablets | E-mail | Web | 9. července 2018 v 20:22 | Reagovat

naproxen 500

22 naproxeno 500 mg naproxeno 500 mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:05 | Reagovat

naproxen 500 mg tablets

23 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 10. července 2018 v 20:15 | Reagovat

naprosyn 500 mg
<a href="http://naproxen-5001-mg.com">naproxen 500 mg tablets
</a>

24 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:05 | Reagovat

naproxen 500mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naprosyn 500 mg
</a>

25 naproxen 500mg naproxen 500mg | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:35 | Reagovat

naprosyn 500 mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxeno 500 mg  
</a>

26 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 11. července 2018 v 1:42 | Reagovat

naproxen 250 mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxeno 500 mg  
</a>

27 naproxen 250 mg naproxen 250 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 3:16 | Reagovat

naproxen 250mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 500
</a>

28 naprosyn 500 mg naprosyn 500 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 6:40 | Reagovat

naproxeno 500 mg  
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 500
</a>

29 spironolactone 25mg spironolactone 25mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 8:07 | Reagovat

spironolactone 25 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">aldactone spironolactone</a>

30 spironolactone 25mg spironolactone 25mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 8:35 | Reagovat

spironolactone 50 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 50 mg</a>

31 spironolactone 25mg tablets spironolactone 25mg tablets | E-mail | Web | 11. července 2018 v 13:39 | Reagovat

spironolactone 50 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25mg tablets</a>

32 spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 15:35 | Reagovat

spironolactone 25mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 50 mg</a>

33 spironolactone 50 mg spironolactone 50 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 16:33 | Reagovat

spironolactone 25mg tablets
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25 mg</a>

34 citalopram 10mg citalopram 10mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 21:38 | Reagovat

citalopram 20 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40 mg</a>

35 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 22:09 | Reagovat

citalopram 10mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40mg</a>

36 citalopram 10 mg citalopram 10 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 0:02 | Reagovat

citalopram 40mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 10 mg</a>

37 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 1:28 | Reagovat

citalopram 40mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40 mg</a>

38 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 2:25 | Reagovat

citalopram 40mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40mg</a>

39 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 4:37 | Reagovat

citalopram 20 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 10 mg</a>

40 citalopram 20 mg citalopram 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 5:17 | Reagovat

citalopram 10 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 20 mg</a>

41 citalopram 10mg citalopram 10mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 7:39 | Reagovat

citalopram 20 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 20mg</a>

42 furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve | E-mail | Web | 12. července 2018 v 8:21 | Reagovat

furosemide 40 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

43 furosemide 20 mg furosemide 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 8:59 | Reagovat

furosemide 20 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20mg</a>

44 furosemide 40 mg furosemide 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 9:40 | Reagovat

furosemide 20 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

45 furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve | E-mail | Web | 12. července 2018 v 10:20 | Reagovat

furosemida 40 mg para que sirve
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

46 furosemide 40 mg furosemide 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 11:44 | Reagovat

furosemida 40 mg para que sirve
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemida 40 mg para que sirve</a>

47 furosemide 20 mg furosemide 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 12:26 | Reagovat

furosemide 40 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20mg</a>

48 furosemide 20mg furosemide 20mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 14:46 | Reagovat

furosemide 20 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 40 mg</a>

49 furosemide 20mg furosemide 20mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 17:58 | Reagovat

furosemide 20mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

50 prednisone 10 mg prednisone 10 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 11:17 | Reagovat

prednisolone 20 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20 mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

51 prednisone 20 mg 5 days prednisone 20 mg 5 days | E-mail | Web | 13. července 2018 v 12:36 | Reagovat

prednisolone 20 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5 mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

52 prednisone 5 mg prednisone 5 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 13:25 | Reagovat

prednisone 20mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5 mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

53 prednisone 5mg prednisone 5mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 19:46 | Reagovat

prednisone 50 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20 mg</a>

54 prednisone 20 mg prednisone 20 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 20:41 | Reagovat

prednisone 20 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 10 mg</a>

55 meloxicam 15mg meloxicam 15mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 0:26 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">mobic medication</a>

56 meloxicam medication meloxicam medication | E-mail | Web | 14. července 2018 v 2:01 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam medication</a>

57 meloxicam 15 meloxicam 15 | E-mail | Web | 14. července 2018 v 2:49 | Reagovat

mobic medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">mobic meloxicam</a>

58 meloxicam medication meloxicam medication | E-mail | Web | 14. července 2018 v 5:37 | Reagovat

mobic meloxicam
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam medication</a>

59 meloxicam 15mg meloxicam 15mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 7:23 | Reagovat

mobic meloxicam
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">mobic medication</a>

60 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 8:29 | Reagovat

meloxicam 15
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam medication</a>

61 mobic meloxicam mobic meloxicam | E-mail | Web | 14. července 2018 v 9:14 | Reagovat

meloxicam 7.5
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 15mg</a>

62 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 10:31 | Reagovat

ranitidine 300 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 300 mg </a>

63 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 11:49 | Reagovat

ranitidine 300 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 150 mg </a>

64 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 13:04 | Reagovat

ranitidine 150 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 300 mg </a>

65 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 13:52 | Reagovat

ranitidine 150 mg

66 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 17. července 2018 v 16:43 | Reagovat

ranitidine 300 mg

67 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 7:55 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg

68 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 9:56 | Reagovat

meloxicam 15 mg

69 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 11:07 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 15 mg</a>

70 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 12:53 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 7 5 mg</a>

71 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | 19. července 2018 v 11:29 | Reagovat

naproxen 500 mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 500 mg</a>

72 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | 19. července 2018 v 12:21 | Reagovat

naproxen 500 mg

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama